Wanneer heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig

Is er een vergunning nodig voor het plaatsen van een zwembad of niet?

Voor het aanleggen van een zwembad in het Vlaams gewest is er een vrijstelling voor niet-overdekte gebouwen tot 80m². D.w.z. dat ALLE net-overdekte constructies zoals een zwembad, terras, zwemvijver... samen maximum 80m² mogen bedragen.

Alles dient op 1 meter van de perceelgrens geplaatst te worden. Het totaal van alle niet-overdekte constructies is geldig voor zowel de zij- als achtertuin. Toegangen en opritten worden niet meegeteld.

Zwembad < 80m² = geen vergunning nodig*

Het zwembad plaatsen moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen: het moet binnen een straal van 30 meter liggen t.o.v. het hoofdgebouw, het mag niet hoger dan 1.5 meter boven het maaiveld geplaatst worden, het mag geen bouwvolume hebben en moet op 1 meter van de perceelgrens geplaatst worden.

Indien er zich meer dan 80m² niet-overdekte constructies bevinden in de zij- of achtertuin, dan dien je een vergunning aan te vragen.

Neem contact op met de gemeente 

Om zeker te zijn kan je steeds de technische dienst van je gemeente contacteren. Zij kunnen met zekerheid zeggen welke eventuele bezwaren op een kavel van toepassing zijn. Het kan zijn dat de vrijstelling niet van toepassing is op agrarisch gebied, groenzones en verkavelingen.

Architect nodig of niet

Is het zwembad groter dan 150m², dan dien je samen met een architect een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen bij de gemeente. Je dient dan de uitgebreide dossiersamenstelling op te stellen.

Interessante links

Omgevingsloket: Vanaf 23 februari 2017 gaat de omgevingsvergunning van start. Die vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Op deze site vind je de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort. Een omgevingsdossier indienen zal vanaf 23 februari 2017 dus ook kunnen via het digitaal loket.

* totaal van alle niet-overdekte gebouwen

Offerte zwembad aanleggen